Forsikring & erstatning

NT Advokater er højt specialiseret i forsikrings- og erstatningsretlige sager.

Forsikringsret

Vi rådgiver forsikringsselskaber m.fl. om alle forsikringsretlige spørgsmål.

NT Advokater har gennem en årrække rådgivet forsikringsbranchen. Vi rådgiver både inden- og udenlandske forsikringsselskaber og andre klienter om forskelligartede forsikringsretlige spørgsmål.
Vi rådgiver og bistår i forbindelse med indenretlige og udenretlige tvister, herunder vedrørende:
  • Ledelsesanvarsforsikring (D&O)
  • Professionsansvarsforsikring (PI)
  • Erhvervs- og produktansvarsforsikring
  • Tings- og driftstabsforsikring
  • All-risk-/entrepriseforsikring
  • Forsikring af tab relateret til cyberkriminalitet
Et andet hovedområde er rådgivning og bistand af forsikringsmæglervirksomheder i såvel indenretlige som udenretlige tvister samt rådgivning om og i forbindelse med formidlingen.

Kontakt:

Rasmus Mehl

Luk

Tekniske rådgiveres erstatningsansvar

Vi rådgiver klienter i alle spørgsmål om tekniske rådgiveres virke og erstatnings- og disciplinæransvar.

NT Advokater har en bred erfaring med rådgivning og bistand i forbindelse med spørgsmål tekniske rådgiveres (arkitekter, ingeniører m.v.) ansvar og disses retsforhold generelt.
Vi rådgiver og bistår i såvel indenretlige som udenretlige tvister, herunder førelse og varetagelse af klientinteresser i forbindelse med sager ved Voldgiftsnævnet for Bygge og Anlæg.

Kontakt:

Rasmus Mehl

Luk

Ejendomsmægleres erstatningsansvar

NT Advokater har stor såvel praktisk som teoretisk erfaring med rådgivning og bistand i forbindelse med spørgsmål ejendomsmægleres erstatnings- og disciplinæransvar og ejendomsmægleres retsforhold generelt.

Vi rådgiver og bistår i såvel indenretlige som udenretlige tvister, herunder vedrørende civilretlige, disciplinærretlige og strafferetlige spørgsmål.
Vores rådgivning består sædvanligvis af en indledende gennemgang af sagens faktiske omstændigheder og en juridisk analyse og vurdering af sagen. Herudover foretager vi løbende risikoanalyse af sagen samt varetager alle dele af sagsbehandlingen ved de almindelige domstole, ved voldgift og/eller de relevante disciplinær- og klagenævn.
Vores mål er at finde en mindelig løsning i tvistigheder, men nødvendiggør sagen eller omstændighederne en retlig afgørelse, varetager vi gerne interesserne også i forbindelse hermed.

Kontakt:

Rasmus Mehl

Luk

Advokaters erstatningsansvar

NT Advokater rådgiver og bistår klienter i forbindelse med spørgsmål om advokaters erstatnings- og disciplinæransvar.

Vi rådgiver og bistår i såvel indenretlige som udenretlige tvister, herunder vedrørende civilretlige, disciplinærretlige og strafferetlige spørgsmål.
Vores rådgivning består sædvanligvis af en indledende gennemgang af sagens faktiske omstændigheder og en juridisk analyse og vurdering af sagen.
Herudover foretager vi løbende risikoanalyse af sagen samt varetager alle dele af sagsbehandlingen ved de almindelige domstole, ved voldgift og/eller Advokatnævnet.

Kontakt:

Rasmus Mehl

Luk

Revisorers erstatningsansvar

Vi har stor praktisk erfaring med rådgivning om revisorers erstatnings- og disciplinæransvar.

NT Advokater har en mangeårig erfaring med rådgivning og bistand i forbindelse med spørgsmål revisoransvar.
Vi rådgiver og bistår i såvel indenretlige som udenretlige tvister, herunder vedrørende civilretlige, disciplinærretlige og strafferetlige spørgsmål.
Vores rådgivning består sædvanligvis af en indledende gennemgang af sagens faktiske omstændigheder og en juridisk analyse og vurdering af sagen. Herudover foretager vi løbende risikoanalyse af sagen samt varetager alle dele af sagsbehandlingen ved de almindelige domstole, ved voldgift og/eller Revisornævnet.

Kontakt:

Rasmus Mehl

Luk

Ansvar ved cyberkriminalitet

NT Advokater rådgiver i sager vedrørende ansvar afledt af begået cyberkriminalitet.

Vi rådgiver og bistår med forebyggende risikoanalyser, ligesom vi varetager klientinteresser i forbindelse med såvel indenretlige som udenretlige tvister på området.

Kontakt:

Rasmus Mehl

Luk