Amanda Elizabeth Rischel

Jeg er født i 1988 og blev juridisk kandidat fra Københavns Universitet i 2015 og advokat i 2018.

I perioden 2011 – 2019 var jeg ansat hos LETT Advokater, senere DLA Piper, hvor jeg arbejdede som først stud.jur. og senere trainee, advokatfuldmægtig og advokat.

Fra 2020 har jeg løbende bistået advokatbranchen, herunder særligt BACH Law, som konsulent ved bl.a. udbudssager.

Jeg beskæftiger mig primært med udbudsret, herunder rådgivning på både ordregiver- og tilbudsgiversiden, udarbejdelse af udbudsmateriale, gennemførelse af udbud, samt klagesager.

Udgivelser:
Udbudsretten, Ex Tuto Publishing, 2019 (Medforfatter)
Udbudsloven, Ex Tuto Publishing, 2016 (Medforfatter)
Copenhagen Competition 2014 on the Sustainable Energy Trade Agreement (SETA), 2014, DJØF Publishing (Medforfatter)

Sprog

Dansk og engelsk