Dennis Asanovski

Jeg er født i 1984, og blev juridisk kandidat fra Københavns Universitet i 2010. Derefter arbejdede jeg som fuldmægtig i Flygtningenævnet, inden jeg blev ansat som dommerfuldmægtig ved Retten i Glostrup. Efter fire år ved Retten i Glostrup skiftede jeg embede til Københavns Byret, hvor jeg siden den 1. april 2015 har arbejdet som retsassessor i fogedretten.

I min tid ved Danmarks Domstole har jeg behandlet næsten alle typer af sager indenfor civilret, strafferet, skifteret og især fogedret, idet jeg havde det daglige ansvar for Københavns Fogedret, som er landets største fogedret. Det er igennem mit arbejde der, at jeg har beskæftiget mig med blandt andet lejeret. Udover mit arbjede i fogedretten har jeg holdt oplæg om praktisk fogedret, herunder i relation til lejeretten, samt været suppleant for formanden for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet i Dragør Kommune. Jeg har stor erfaring med retssagsbehandling, særligt vedrørende opsigelse og ophævelse af almene-, private- og erhvervslejemål.

Sprog

Dansk og engelsk

Vil du vide mere om mig og mine referencer, så er du meget velkommen til at ringe eller sende en mail.