Henning Biil

Jeg er født i 1963 og blev juridisk kandidat i 1988. Jeg har været ansat hos Lett Advokatfirma, Plesner, Philip & Partnere og Viltoft Advokataktieselskab, indtil jeg i 2008 blev selvstændig advokat. I 2010 startede jeg som partner hos NT Advokater.

Siden midten af 1990’erne har jeg specialiseret mig i entreprise- og udbudsret samt retssagsbehandling, herunder især voldgifts- og klagenævnsbehandling af tvister. Derudover har jeg stor erfaring med det tyske retssystem og repræsenterer en del tyske klienter i Danmark.

Jeg er stiftende medlem af EUCONNEX, der er et netværk af europæiske advokatfirmaer med de samme kompetencer som mine. Medlemmerne af netværket kender hinanden personligt og mødes regelmæssigt, hvilket sikrer mig et netværk med meget kompetente kolleger. 

Fakta

Henning Biil, partner

Møderet for landsret: 1991
Møderet for Højesteret: 1996

heb@ntadvokater.dk
T   35 44 70 03
M  28 89 38 89

Sekretær:

Britta Madsen 

bm@ntadvokater.dk
T  35 44 70 29

Tillidshverv

Medlem af Dansk Selskab for Byggeret

Medlem af Dansk Forening for Udbudsret

Medlem af Tysk-Nordisk Juristforening

Medlem af EUCONNEX (European Construction Law Networking Experts)

Diverse bestyrelsesposter

Sprog

Dansk, engelsk og tysk 

Vil du vide mere om mig og mine referencer, så er du meget velkommen til at ringe eller sende en mail.