Nicholas Grummesgaard Hagensen

Jeg er født i 1990 og blev juridisk kandidat fra Aarhus Universitet i 2016 og advokat i 2019.

Jeg beskæftiger mig primært med rådgivning af offentlige og halvoffentlige aktører om kontrakter, herunder navnlig ved offentlige samarbejder og byggerier, samt forvaltningsretlige problemstillinger. 

Herudover beskæftiger jeg mig med byggeriets forhold, særligt entrepriseretten med primært fokus på tvistebehandling.

Inden for den almene boligsektor rådgiver jeg om organisering og kontraktforhandling af bygge-og anlægsopgaver, navnlig inden for rammerne af den delegerede bygherremodel. Herudover bistår jeg med generel sektor-compliance samt tvistebehandling.

Inden for den offentlige sektor yder jeg rådgivning til kommuner, havne og andre offentlige aktører om rammerne for deres opgavevaretagelse, kontraktforhandlinger samt samarbejder med det private.

Sprog

Dansk og engelsk 

Vil du vide mere om mig og mine referencer, så er du meget velkommen til at ringe eller sende en mail.