Rasmus Mehl

Jeg har praktiseret som advokat siden 1999.

Gennem årene har jeg serviceret klienter inden for det erhvervsretlige område med fokus på erstatnings- og forsikringsret, herunder ledelsesansvar (bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt medlemmer af tilsynsråd) og professionsansvar (advokater, ejendomsmæglere, revisorer og tekniske rådgivere) samt konfliktløsning i øvrigt vedrørende kommercielle forhold (forligsforhandlinger, retssager, voldgift og mediation (retsmægling)) og selskabsretlig rådgivning, herunder transaktionsbaseret rådgivning. Jeg har ført et betydeligt antal voldgiftssager og retssager for byretterne, landsretterne og Højesteret inden for mine specialeområder.

I en årrække har jeg været ekstern lektor på først Aarhus Universitet i fagene "Aftale- og erstatningsret", "Kapitalselskaber" og "Professionsansvar" og siden Københavns Universitet i faget "Kapitalselskaber". Siden 2012 har jeg været tilknyttet Copenhagen Business School som ekstern lektor.

Jeg er beskikket censor på de juridiske kandidatuddannelser.

Sideløbende med mit virke som advokat har jeg i 2017 erhvervet en Master i Skat, LL.M. ved Copenhagen Business School (CBS), ligesom jeg er uddannet  mediator/retsmægler ved Baltimore Mediation Centre, MD., USA.

Udgivelser:

Ejendomme 2, Skatter og afgifter, KarnovGroup Forlag, 2019 (Medredaktør)

Ejendomme 1, Formueret m.v., KarnovGroup Forlag, 2018 (Medforfatter og medredaktør)

Erhvervsmægleres opgaver og ansvar, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2014 (sammen med professor, lic. jur. Hans Henrik Edlund)

Ejendomsmæglerens og ejendomformidlerens erstatningsansvar, Jurist og Økonomforbundets Forlag, 2005 (sammen med advokat, lic. jur. Søren Halling-Overgaard)

En række artikler i Erhvervsjuridisk Tidsskrift, Ejendomsmægleren, Revisorbladet mv.

Medlemskaber:

Dansk Forening for Erstatnings- og Forsikringsret

AIDA - Det Danske Selskab for Forsikringsret

Dansk Forening for Selskabsret

 

Fakta

Rasmus Mehl, partner

Møderet for landsret: 2000
Møderet for Højesteret: 2006

rme@ntadvokater.dk
T   35 44 70 13
M  27 12 02 63

Sekretær:

Britta Madsen

bm@ntadvokater.dk
T  35 44 70 29

Tillidshverv

Beskikket censor på Jurauddannelserne i Danmark

Ekstern lektor, Copenhagen Business School, Kapitalselskaber

Medlem af Dansk Forening for Selskabsret

Medlem af International Bar Association

Sprog

Dansk, engelsk og de skandinaviske sprog

Vil du vide mere om mig og mine referencer, så er du meget velkommen til at ringe eller sende en mail.