Veronica Petersen

Jeg kom til NT Advokater som partner i 2022. Inden da var jeg partner hos DLA Piper og senest Sirius Advokater.

Jeg rådgiver især almene boligorganisationer og offentlige myndigheder om alle aspekter indenfor projektudvikling af fast ejendom, herunder kontraktforhandling og due diligence ved køb og salg, planlægning og gennemførelse af blandet/integreret byggeri, samt rådgivning om og håndtering af udbudsprocesser efter tilbudsloven, udbudsloven og udbudsbekendtgørelsen.

Jeg har desuden mere end 15 års erfaring med rådgivning om forvaltningsret og kommunalret, samt tilrettelæggelse af offentlige myndigheders opgavevaretagelse, herunder samarbejder med private (OPP/OPS/strategiske partnerskaber).

Jeg har særlig erfaring med tilrettelæggelse af byggeprojekter inden for rammerne af den delegerede bygherremodel (nu almenboliglovens § 116). Jeg har i den forbindelse også været en del af den af Byggeskade-fonden nedsatte arbejdsgruppe, der står bag fondens paradigmer om samarbejde mellem almene boligorganisationer og private parter.

På det almenboligretlige område bistår jeg endvidere med lejeretlige spørgsmål, ghettofor-hold/udviklingsplaner, sideaktiviteter samt aftaleindgåelse og tvistebehandling. Jeg har desuden bistået en lang række almene boligorganisationer med opgaver vedrørende beboerdemokratiet i almene boligafdelinger.

Fakta

Veronica Petersen, partner

Møderet for landsret: 2014
Møderet for Højesteret: 2019

vwp@ntadvokater.dk
T  35 44 70 26
M  29 12 43 73

Sekretær:

Dolly Pedersen

dp@ntadvokater.dk
T  35 44 70 50

Sprog

Dansk og engelsk 

Vil du vide mere om mig og mine referencer, så er du meget velkommen til at ringe eller sende en mail.