Profil

NT Advokater blev stiftet i 1987.

Kontoret har siden stiftelsen primært beskæftiget sig med alle juridiske aspekter vedrørende fast ejendom samt de ydelser, som vore klienter efterspørger i den forbindelse.

Vi yder rådgivning både til erhvervsdrivende og private, offentlige institutioner, myndigheder, boligorganisationer, private foreninger og interesseorganisationer.

Kontoret har en flad organisationsstruktur, og det tilstræbes, at sagen behandles af den advokat, som klienten har den primære dialog med.

NT Advokater beskæftiger i alt 24 medarbejdere, heraf 6 partnere og 9 ansatte jurister.

Målsætning

NT Advokaters målsætning er at være en af de ledende aktører indenfor juridisk rådgivning vedrørende fast ejendom.

Vores mål er at skabe størst mulig værdi for vores klienter gennem højt kvalificeret juridisk og økonomisk rådgivning indenfor alle vores forretningsområder.

Alle juridiske medarbejdere er specialister inden for de fagområder, som de arbejder med.

 

Ledelsen

NT Advokater ledes af en bestyrelse bestående af advokaterne:

Henning Biil (formand), 
Christoffer Iversen
Knud-Erik Kofoed,
Ole Theut
Martin Weber
Veronica Petersen

Advokat Knud-Erik Kofoed er direktør i NT Advokater og varetager sammen med advokat Veronica Petersen og HR- og administrationschef Anja Ring Balslev den daglige ledelse.