3 måneder i Østre Landsret

13-01-2022

Advokat Knud-Erik Kofoed er netop vendt tilbage til NT Advokater efter 3 måneder som konstitueret landsdommer.

Med udgangen af 2021 afsluttede Knud-Erik sin 3-måneders konstitution som landsdommer i Østre Landsret, og han er godt i gang hos NT Advokater igen.

Tiden som konstitueret landsdommer har på alle måder været spændende, lærerig og udfordrende. Knud-Erik fortæller, at han er ret imponeret over det grundige arbejde, som landsdommerne - og det øvrige personale i landsretten - udfører, og hans tillid til vores retssystem er kun blevet styrket.

Tiden i Østre Landsret har også tydeliggjort, at dét at føre retssager er et speciale på linje med andre specialer i advokatverdenen. Og Knud-Erik er blevet endnu mere bevidst om vigtigheden af en grundig sagsforberedelse og - ikke mindst - en gennemtænkt og velstruktureret proces i forbindelse med hovedforhandlingen.

Hos NT Advokater har ét af vores fokusområder altid været løsning af tvister - og altså også rets- og voldgiftssager, hvis tvisterne ikke har kunnet løses ved forhandling mellem parterne eller ved mediation.

Kontakt gerne advokat Knud-Erik Kofoed eller én af vores andre dygtige kollegaer, hvis du har brug for rådgivning i forbindelse med retssager inden for NT Advokaters fokusområde, der er fast ejendom