AB-18 er offentliggjort

22-06-2018

Den 21. juni blev det nye AB-system offentliggjort.

AB-udvalget er enigt om systemet og anbefaler det anvendt fra 1. januar 2019. Det nye system omfatter:

  • AB 18, der erstatter AB 92
  • ABR 18, der erstatter ABR 89
  • ABT 18, der erstatter ABT 93
  • Appendikser (APP) om projektudvikling, projektoptimering, driftskrav og incitamenter
  • AB Forenklet
  • ABR Forenklet

Det fremgår, at AB-udvalget ønsker, at tvisteløsning i bygge- og anlægsbranchen fortsat skal forankres i Voldgiftsnævnet.

Der indføres nye og hurtigere processer for tvistehåndtering i AB-18, herunder gennem hurtig afgørelse, mediation og mægling samt forenklet voldgift.
Voldgiftsnævnet er klar til at løfte disse opgaver og er påbegyndt revision og tilpasning af  procesreglerne ved nævnet, således at disse kan foreligge i løbet af efteråret 2018.

AB-18 dokumenterne er offentliggjort i en betænkning, som kan hentes på Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside her.

Kontakt gerne advokat Henning Biil, advokat Christoffer Iversen, advokat Mads Schierbeck eller advokat Jeppe Brandorff Stefansen med eventuelle spørgsmål.