Bred politisk aftale om en mere robust andelsboligsektor

28-11-2017

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået en aftale på andelsboligområdet. Aftalen stiller blandt andet en række grundlæggende krav til stiftelsen af nye andelsboligforeninger, herunder finansieringen samt driften af foreningen.

Ifølge aftalen skal der gennemføres initiativer på følgende områder:
1) Stiftelse af en andelsboligforening
1.1 Vedligeholdelsesplan ved stiftelse af en andelsboligforening
1.2 Regler for vedligeholdelsesplaner
1.3 Stiftelsesbudget for en andelsboligforening
1.4. Vejledning og model-budget til stiftelsesbudgetter
2) Forhold vedr. finansiering af en andelsboligforening
2.1 Begrænsning af afdragsfrihed ved stiftelse af andelsboligforeninger
2.2 Egenfinansiering på 5 pct. fra andelshaverne ved stiftelse
2.3 Egenfinansiering fra køber af en andelsbolig i en allerede eksisterende andelsboligforening.
3) Forældelsesfrist for rådgiveransvar
3.1 Forlængelse af forældelsesfrist ift. rådgivning af andelsboligforeninger om lån og kreditter
4) Andelsboligforeninger i landdistrikterne
4.1 Fortsat rentabilitet i små andelsboligforeninger i landdistrikterne
5) Driften af en andelsboligforening
5.1 Ny lovbestemmelse om bestyrelsens opgaver og ansvar
5.2 Ny lovbestemmelse om generalklausul
6) Yderligere gennemsigtighed om andelsboligforeningers økonomi
6.1 Tydelighed omkring nøgletalsoplysninger på generalforsamling 4
7) Andelshavers overgang til lejer i forbindelse med en andelsboligforenings ved konkurs mv.
7.1 Lejefastsættelse (gennemsnit af boligafgift de seneste 4 år), forudbetalt leje og depositum mv.
8) Mere retvisende valuarvurderinger
8.1 Branchens norm og vejledning vedr. valuarvurderinger opløftes til bekendtgørelse
9) Penge under bordet i forbindelse med salg af andelsboliger
9.1 Mulige initiativer til nedbringelse af penge under bordet
10) Forældelsesfrist for købers tilbagebetalingskrav for overpris
10.1 Forlængelse af forældelsesfrist for købers tilbagebetalingskrav for overpris hos sælger

Initiativerne vil have forskellig karakter.

De bliver gennemført i form af blandt andet:
a) indførelse af krav/bestemmelser i andelsboligloven og bekendtgørelser, udstedt i medfør af andelsboligloven,
b) udarbejdelse af vejledninger, modelbudgetter og skemaer,
c) ændring af lånebestemmelser og af bekendtgørelsen om god skik for boligkredit,
d) iværksættelse af udvalgsarbejde og nedsættelse af arbejdsgrupper.

Disse initiativer vil derfor fremkomme inden for den nærmeste fremtid, og vi vil hos Nielsen & Thomsen Advokater følge disse initiativer tæt.
Spørgsmål til den indgåede aftale kan rettes til advokat Jeppe Brandorff Stefansen.

Denne hjemmeside anvender cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Cookies

Dette website anvender cookies til at identificere trafikken på vores website. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

Så lang tid opbevares cookies

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

Sådan sletter eller undgår du cookies

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering/

Google Analytics (trafikmåling)

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout