Er jeres rammeaftaler inden for rammen?

05-07-2021

Skal udbuddet af en rammeaftale indeholde en konkret værdi eller mængde?
Må rammeaftalen overskrides i mængde eller værdi i forhold til den udbudte rammeaftale?

Indtil for nylig har der været tvivl om de korrekte svar. Men i juni måned har EU-domstolen afgjort en sag, der giver svar.

To konkrete eksempler:

1. Kommune X udbyder en rammeaftale uden angivelse af forventet værdi eller mængde af rammeaftalen.

Angivelsen er forkert og i strid med EU-domstolens afgørelse og tilkendegivelse om overholdelse af EU-direktivet.
En rammeaftale skal i udbudsbekendtgørelsen ufravigeligt indeholde angivelse af forventet værdi eller forventet mængde for at være i overensstemmelse med udbudsloven.

En rammeaftale skal også indeholde oplysning om maksimal værdi eller maksimal mængde, og denne oplysning kan gives i enten udbudsbekendtgørelsen eller i udbudsbetingelserne.

2. Almen boligorganisation X har indgået en rammeaftale, og trækkene på rammeaftalen overskrider inden rammeaftalens udløb værdien/mængden angivet ved udbuddet af rammeaftalen.

Må arbejdet fortsætte udover rammeaftalens maksimale værdi/mængde? Nej, det må det ikke.

Når den maksimale værdi eller mængde angivet i udbuddet er nået, må ordregiver ikke længere trække på rammeaftalen, og der skal laves et nyt udbud.

Ikke-væsentlige overskridelser kan dog i visse tilfælde tillades, f.eks. træk på rammeaftalen under den periode, hvor rammeaftalen udbydes på ny.

Hvad sker der med de aftaler, som går udover den maksimale værdi/mængde?

Trækkes der i væsentlig grad på rammeaftalen udover den maksimale værdi eller den maksimale mængde, bliver de efterfølgende træk betragtet som tildeling uden iagttagelse af udbudspligt, dvs. man kan blive forpligtet til at komme ud af disse træk på rammeaftalen.

Udbudsret er kompliceret stof med mange udfordringer, og overtrædelser kan have store konsekvenser og omkostninger.

Anbefalingen herfra er, naturligt, at tage en juridisk rådgiver med i jeres udbuds- og tilbudsprocesser.

Kontakt NT Advokater og Ea Meyer eller Henning Biil hvis du vil vide mere.

Afgørelsen kan læses her i sin fulde længde:
https://lnkd.in/e6id42U