Fastsættelse af lejens størrelse for et parcelhus

15-08-2012

Vestre Landsret har afsagt en dom, hvor det blev fastslået, at den aftalte leje for et parcelhus ikke væsentligt oversteg det lejedes værdi. Det blev endvidere af Vestre Landsret tilkendegivet, at lejerne ikke havde løftet bevisbyrden for, at der ikke kunne oplyses sammenlignelige lejemål. På den baggrund fik lejerne ikke medhold i et krav om lejenedsættelse. 

Der var tale om en villa i Risskov, hvor der var aftalt en årlig leje først på 180.000 kr. og dernæst på 204.000 kr. Lejerne mente, at lejen var for høj og krævede efter fraflytning tilbagebetaling af for meget betalt leje. 

Vestre Landsret kom frem til, at lejerne ikke havde ført tilstrækkeligt bevis for, at lejen skulle være for høj, og landsretten bemærkede, at det var op til lejerne at sandsynliggøre, hvis der ikke fandtes sammenlignelige lejemål. Dette havde lejerne ikke sandsynliggjort, og lejerne fik ikke medhold i kravet om lejenedsættelse. 

Landsretten udtalte også, at der ved vurderingen af lejemål i Risskov ville kunne sammenlignes med tilsvarende lejemål i andre attraktive dele af byen og den nære omegn. 

Du kan læse dommen her 

Spørgsmål til dommen kan rettes til advokat Knud-Erik Kofoed