Forhøjelse af tinglysningsafgiften

02-03-2020

Folketinget har netop ved lov nr. 168/2020 vedtaget en forhøjelse af den faste afgift ved tinglysning af ejerskifte og pant for fast ejendom.

Den faste afgift for ejerskifte forhøjes fra 1.660 kr. til 1.750 kr., og den fast afgift ved tinglysning af pant forhøjes fra 1.640 kr. til 1.730 kr.

Herefter er tinglysningsafgiften ved tinglysning af ejerskifte som udgangspunkt 1.750 kr. med tillæg af 0,6% af købesummen, og tinglysningsafgiften ved tinglysning af pant som udgangspunkt 1.730 kr. med tillæg af 1,45% af det pantsikrede beløb.

Ændringerne trådte i kraft den 1. marts 2020.

Spørgsmål vedrørende tinglysningsafgift kan rettes til advokat Knud-Erik Kofoed.