Knirkende gulve og bygherres bevisbyrde

08-10-2012

Voldgiftsretten har afsagt en kendelse, hvor retten fandt, at bygherre ikke havde løftet sin bevisbyrde for mangler i form af knirkende gulve til trods for, at bygherre allerede under byggeriets opførelse havde iværksat syn og skøn, som resulterede i utvetydige konklusioner fra skønsmændene, der fandt, at gulvbrædderne var årsag til "knirkeriet".

Voldgiftssagen drejede sig om gulve i ca. halvdelen af boligerne i byggeriet VM Bjerge. Gulve som skønsmændene fandt knirkede ud over sædvanlige tolerancer.

Under afhøringen af skønsmændene i Voldgiftsretten bekræftede skønsmændene enstemmigt konklusionerne i skønserklæringen og forklarede supplerende, at der ikke var behov for at foretage supplerende undersøgelser, da de udførte forsøg og udtagne prøver samt analyser i tilstrækkeligt omfang havde klarlagt, at gulvbrædderne/den påførte lak var årsag til konstaterede knirkelyde. Som skønsmændene under afhøringen forklarede i Voldgiftsretten, kom man "det ikke nærmere", idet iagttagelserne og prøverne pegede entydigt i en retning; nemlig gulvbrædderne/lakken som hovedårsag.

Skønsmændene understregede i tilknytning hertil, at den håndværksmæssige udførelse/montering af gulvene ikke vurderedes at være årsag til knirkelydene, og at de udlagte varmefordelingsplader under gulvbrædderne kunne udelukkes som årsag/medvirkende årsag til de konstaterede knirkelyde, som også opstod ved gangbelastning på områder, hvor der ikke var udlagt varmefordelingsplader. Skønsmændene forklarede i øvrigt, at der var tale om en helt sædvanlig gulvkonstruktion, som ikke var særlig ”disponeret til at knirke". I øvrigt fremgik det af skønserklæringen, at opbevaringen af gulvbrædderne på byggepladsen inden monteringen/udlægningen - og eventuelt forhøjet fugtindhold - ikke havde været (medvirkende) årsag til knirkelydene.

Der henvises endvidere til vedhæftede artikel samt uddrag af voldgiftsrettens afgørelse:

Artikel

Voldgiftsrettens afgørelse

Spørgsmål til afgørelsen kan rettes til advokat Mads Schierbeck