Mulighed for udsættelse af frist for afholdelse af generalforsamlinger og indsendelse af årsrapporter

01-04-2020

Den 31. marts 2020 fremsatte erhvervsministeren et lovforslag (Lovforslag nr. L 168), der som følge af corona-krisen bemyndiger erhvervsministeren til at fravige nogle af de pligter, som selskaber, virksomheder og fonde er undergivet  på selskabs-og regnskabsområdet.

Af erhvervsministerens bemærkninger til lovforslaget fremgår det, at hensigten er at udnytte bemyndigelsen til at forlænge fristen for indsendelse af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen med forventeligt 3 måneder.

Herudover er det oplyst, at bemyndigelsen vil blive udnyttet til at give virksomheder mulighed for at fravige deres respektive vedtægtsbestemmelser, hvor disse eksempelvis fastsætter et bestemt tidspunkt eller en frist for afholdelse af ordinær generalforsamling.

Lovforslaget forventes at blive vedtaget af Folketinget torsdag den 2. april. Idet lovforslaget som nævnt alene udgør en bemyndigelse for erhvervsministeren til at fravige gældende regler, er det endnu ikke sikkert, at eksempelvis fristen for indsendelse af årsrapporter vil blive forlænget med hele 3 måneder, og erhvervsministeren vil under alle omstændigheder kunne forkorte eller forlænge fristen, afhængig af corona-krisens udvikling.

NT Advokater følger løbende udviklingen for at kunne rådgive selskaber, virksomheder, fonde og foreninger i forbindelse med overholdelsen af disses pligter.

Ved spørgsmål kontakt advokat Rasmus Mehl eller advokat Christoffer Iversen.