NT Advokater vinder principiel retssag for KAB s.m.b.a.

26-04-2019

Østre Landsret har den 26. april 2019 afsagt dom i en principiel sag om et såkaldt parlamentarisk boligselskab.

Boligselskabet Vibevænget havde anlagt sag mod KAB s.m.b.a. med påstand om, at KAB skulle anerkende, at Boligselskabet Vibevænget kunne ændre sine vedtægter, således at værdien af beboernes indskud blev forøget med meget betydelige beløb. 

Et indskud (grundfondsbevis) på 832 kr. ville således blive 622.075 kr. værd, hvis Østre Landsret gav Boligselskabet Vibevænget medhold.

Østre Landsret frifandt KAB s.m.b.a. for de nedlagte påstande.

Dommen er omtalt på Østre Landsrets hjemmeside:

http://www.domstol.dk/oestrelandsret/nyheder/domsresumeer/Pages/DomisagenBoligselskabetVibev%C3%A6ngetmodKABsmba.aspx

Hos NT Advokater er sagen blevet varetaget af advokat Knud-Erik Kofoed og advokat Bünyamin Kocer.