Rammeaftaler skal indeholde stillingtagen til mængder eller værdi – hvis ikke er der risiko for annullering.

02-12-2021

Det er en almindelig problemstilling, at en udbudt rammeaftale ikke indeholder en anslået mængde eller værdi, eller et maksimum for hvilke mængder eller hvilken værdi der kan købes ind for på rammeaftalen. I praksis købes der også jævnligt ind udover de værdier eller mængder, der måtte være anslået. Det har hidtil været omdiskuteret, om dette var indenfor Udbudslovens rammer.

Klagenævnet for Udbud har nu den 9. november 2021 afsagt en længe ventet kendelse om dette spørgsmål (sag Simonsen & Weel mod Region Nordjylland og Region Syddanmark), efter at have forelagt sagen for EU-Domstolen. Konklusionen er, at der i udbudsmaterialet BÅDE skal angives en anslået mængde eller værdi af påtænkte indkøb på rammeaftalen OG en maksimal mængde eller værdi, der kan indkøbes for på rammeaftalen.

Det første er af hensyn til, at potentielle tilbudsgivere kan bedømme, om udbuddet er noget for dem. Det andet er nødvendigt, fordi udbudsreglerne kræver, at der fikseres en overgrænse for, hvad der er udbudt.

Hvad gør ordregiver nu?

Når udbudsmaterialet udarbejdes, skal det efter dommen indeholde tydelige angivelser, og det gælder også selvom det kan være ekstremt svært at forudse et forbrug af eksempelvis medicinsk udstyr, vejsalt etc. Men kendelsen er klar. Det er en forpligtigelse som ordregiver.

Er du usikker på jeres nuværende eller kommende rammeaftaler?

Du er altid velkommen til at kontakte Henning Bill for indledende sparring og en afklaring af jeres konkrete forhold.