Rapport fra udvalg om ejerlejlighedsloven

22-03-2018

Den 23. juni 2016 nedsatte den daværende erhvervs- og vækstminister ”Udvalg om ejerlejlighedsloven”. Udvalget er netop kommet med deres ”Rapport fra udvalg om ejerlejlighedsloven”, hvor udvalget fremlægger forslag til ny ejerlejlighedslov og forslag til ny normalvedtægt for ejerforeninger.

Af de mere markante forslag fra udvalget er en ophævelse af stemmebegrænsningen i forbindelse med genudlejning af ejerlejligheder, jf. den nuværende § 2, stk. 4, og en markant ændring af misligholdelsesbeføjelserne over for de enkelte ejere med forslag om bodsbestemmelser og om eksklusion.

Mest markant er dog udvalgets forslag til opdeling af ejendomme i ejerlejligheder.

Udvalget foreslår, at forbuddet mod opdeling i ejerlejligheder ophæves for 1) ældre private udlejningsejendomme med 2 beboelseslejligheder og erhverv og 2) ejendomme med private andelsboligforeninger i bygninger opført efter 1966.

Udvalget har i sit forslag til ny normalvedtægt formuleret væsentligt mere tidssvarende og operationelle bestemmelser - blandt andet mere detaljerede bestemmelser vedrørende krav til antal stemmer på generalforsamlingen, bestyrelsens pligter, udlejning samt ejerforeningens og ejernes vedligeholdelsesforpligtelser.

Endvidere er i forslaget til ny normalvedtægt indsat bestemmelser om bod og eksklusion svarende til de foreslåede bestemmelser i udvalgets forslag til ny ejerlejlighedslov.

Regeringen har oplyst at støtte flere af udvalgets anbefalinger, og den vil se nærmere på, hvorledes de gevinster, der vil blive udløst i forbindelse med en opdeling, skal behandles skattemæssigt.

Udvalget rapport findes på Erhvervsministeriets hjemmeside.

Spørgsmål til udvalgets rapport kan rettes til advokat Jeppe Brandorff Stefansen.