Skærpede regler om virksomheders pligt til at kontrollere reelle ejere

03-01-2020

En ændring af blandt andet selskabsloven indebærer nye, skærpede pligter for virksomheder til korrekt at registrere og ajourføre oversigten over virksomhedens reelle ejere.

De nye regler træder i kraft den 10. januar 2020 og bygger videre på de regler, der trådte i kraft i foråret 2017, og som medførte en pligt for virksomheder til at registrere og opbevare oplysninger om, hvem de reelle ejere af virksomheden er.

En reel ejer af en virksomhed er en person, der direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del – som tommelfingerregel 25 % – af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden, eller som udøver kontrol over virksomheden ved hjælp af andre midler.

Fra den 10. januar 2020 udvides alle virksomheders forpligtelser til også at omfatte en årlig ajourføring og fremlæggelse af oplysninger om virksomhedens reelle ejere.
Lovændringen omfatter som hovedregel alle virksomhedsformer (med undtagelse af enkeltmandsvirksomheder, der ikke drives i selskabsform).

Helt konkret betyder lovændringen blandt andet, at alle virksomheder mindst én gang om året skal undersøge, om der er ændringer af de registrerede oplysninger om virksomhedens reelle ejere, og at resultaterne af denne årlige undersøgelse skal fremlægges på det møde, hvor det centrale ledelsesorgan godkender årsrapporten.

Virksomheder har også hidtil haft pligt til løbende at undersøge og ajourføre sine registre over reelle ejere, men det er nyt, at det skal ske én gang årligt, og det er ligeledes nyt, at resultaterne skal fremlægges på det møde, hvor årsrapporten godkendes.

Dette betyder, at alle virksomheder fremover bør indarbejde den årlige forpligtelse i dagsordenen for det møde, hvor årsrapporten godkendes.

Virksomhederne skal fremover kunne dokumentere, at der er foretaget den relevante undersøgelse, og at resultatet af denne undersøgelse er fremlagt på det møde, hvor årsrapporten godkendes. Derfor er det vigtigt, at orienteringen føres til referat.

Spørgsmål vedrørende registrering af reelle ejere kan rettes til advokat Knud-Erik Kofoed eller advokatfuldmægtig Andreas Ganderup.