Støjgener begrundede et forholdsmæssigt afslag i et erhvervslejeforhold

02-02-2016

Østre Landsret har netop afsagt dom i en erhvervslejesag, hvor en lejer i en periode havde været særligt generet af støj og rystelser fra et metrobyggeri placeret meget tæt på det lejede.

Østre Landsret fandt, at hverken lejer eller udlejer på tidspunktet for lejeaftalens indgåelse havde noget kendskab til et kommende metrobyggeri, og at udlejer var nærmere end lejer til at bære risikoen for de med metrobyggeriet forbundne langvarige støjgener, som landsretten fandt oversteg en almindelig tålegrænse.

Under disse omstændigheder fandt landsretten, at lejer kunne kræve et forholdsmæssigt afslag i lejen, jf. erhvervslejelovens § 18, stk. 2.

Det forholdsmæssige afslag blev fastsat til 20 %.

Se dommen her

Spørgsmål kan rettes til advokat Jeppe Brandorff Stefansen.