Tilbagebetalingskrav ikke forældet

18-04-2013

Har køber betalt overpris for en andel, kan køber få tilbagebetalt overprisen, hvis køber anlægger sag mod sælger senest 6 måneder efter, at køber vidste – eller burde vide – at der var betalt for meget.

Højesteret har i en dom afsagt den 17. april 2013 fastslået, at en køber af en andelsbolig i almindelighed må kunne regne med de oplysninger, som køber får udleveret i forbindelse med aftalens indgåelse, og at køber kun bør undersøge de udleverede oplysninger nærmere, hvis køber har en særlig anledning hertil.

I den konkrete sag havde køber i foråret 2008 købt en andel og i den forbindelse fået udleveret regnskaber, vedtægter mv. Andelsværdien var fastsat på baggrund af en valuarvurdering, der var for høj.

I foråret 2009 igangsætte bestyrelsen for andelsboligforeningen en nærmere undersøgelse af valuarvurderingen, men det blev ikke på dette tidspunkt omtalt for andelshaverne.

Først ved indkaldelse til et fælles orienteringsmøde i juli 2009 blev andelshaverne orienteret om, at valuarvurderingen var for høj.

Højesteret nåede frem til, at køber ikke forud for juli 2009 burde have kendt sit krav, og sagsanlæg i december 2009 var derfor rettidigt

Du kan læse dommen her 

For nærmere orientering om Højesterets dom kontakt advokat Knud-Erik Kofoed eller advokat Jeppe B. Stefansen.