Tinglysning af håndpant i ejerpantebreve

07-04-2014

Fristen er en følge af en lovændring af Tinglysningsloven, der trådte i kraft i september 2009.

Såfremt håndpanterettigheder ikke er blevet anmeldt til tinglysning senest den 8. september 2014, er håndpanthaveren ikke længere beskyttet mod nye aftaler om pantebrevet/det pantsatte aktiv eller mod retsforfølgning.

Samtidig med tinglysningen af håndpanterettigheden skal ejerpantebrevet konverteres til et digitalt ejerpantebrev. Det er afgiftsfrit at tinglyse underpant på et ejerpantebrev, mens konverteringen af et ejerpantebrev til et digitalt pantebrev er afgiftsfrit frem til fristens udløb den 8. september 2014.

Henvendelser om tinglysning af håndpanterettigheder i ejerpantebreve kan ske til adv.fm. Sarah Fisker Vissing.