Ugyldigt påkrav om manglede betaling af leje

05-05-2014

Højesteret har den 1. maj 2014 afsagt en kendelse i en sag, hvor udlejer i sin faktura havde ændret betalingsoplysningerne uden i øvrigt at gøre lejer opmærksom på det. 

Lejer indbetalte lejen til den sædvanlige konto i udlejers hidtidige bank, og Højesteret nåede derfor frem til, at lejen måtte anses for betalt, selv om den ikke var indbetalt til den konto, som var anført i fakturaen. Derfor var udlejers påkrav om manglende betaling ugyldig, og det samme var den efterfølgende ophævelse.

Højesterets kendelse af 1. maj 2014 kan du læse her.

Henvendelser vedrørende sagen eller lignende problemstillinger kan rettes til advokat Knud-Erik Kofoed.